Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam, lịch sử qua các thời kì

đồng tiền đầu tiên của việt nam

Trong xã hội hiện đại đang phát triển ngày nay, tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đất nước Việt Nam ta có lịch sử tiền tệ khá thú vị và có nhiều biến động. Bạn có biết đâu là đồng…