Giao dịch liên kết là gì? Cách làm phụ lục giao dịch liên kết

giao-dich- lien-ket

Theo quy định của cơ quan nhà nước, luật quản lý thuế có quy định riêng đối với cách doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Vậy giao dịch liên kết là gì? Cách làm phụ lục giao dịch liên kết như thế nào? Xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp…