Các dòng họ lớn nhất Việt Nam- Tại sao họ Nguyễn lớn nhất

Các dòng họ lớn nhất Việt Nam

Chắc hẳn các bạn đã biết, đất nước Việt Nam ta gồm 54 dân tộc anh em, tuy nhiên người kinh lại chiếm đa số tới 88%. Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng Việt Nam có bao nhiêu họ và dòng họ nào lớn nhất Việt Nam chưa. Với truyền thống lâu đời có…