Tỷ Lệ Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Được Quy Định Thế Nào? Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Năm 2022 Là Bao Nhiêu?


“Tôi sắp thành lập một doanh nghiệp và có thể mướn lao động và sẽ trích đóng bảo hiểm cho người lao động. Vậy tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp năm 2022 được quy định như thế nào?” – Đây là câu hỏi của bạn Quốc Phạm!

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp năm 2022 được quy định như thế nào?

Tag: công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đó:

– Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

– Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Căn cứ theo quy định tại Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về đối tượng áp dụng, mức giảm đóng và thời gian giảm mức đóng vào Qũy bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Đối tượng áp dụng:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

– Mức giảm đóng:

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Thời gian thực hiện giảm mức đóng

12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Như vậy, tỷ lệ trích đóng bảo hiểm năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn như sau:

Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/6/2022?

công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Cụ thể trích BHXH 17% Thì DN sẽ trích: 14% vào quỹ hưu trí và từ tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, và 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Còn 8% trích vào lương Người lao động (sẽ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất).

công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp được quy định thế nào? Mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp năm 2022 là bao nhiêu? (Hình từ internet)

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp giai đoạn từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/9/2022?

công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Cụ thể trích BHXH 17,5% Thì DN sẽ trích: 14% vào quỹ hưu trí và từ tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, và 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp giai đoạn từ ngày 01/10/2022 trở đi?

công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Cụ thể trích BHXH 17,5% Thì DN sẽ trích: 14% vào quỹ hưu trí và từ tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, và 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Trường hợp là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN: Nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐTBXH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức 0,3%.

Như vậy:

+ Đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là: 2% (KPCĐ) – Trên Tổng quỹ tiền lương hàng tháng mà DN chi trả cho người lao động tham gia BHXH.

+ Đóng cho Cơ quan BHXH quận, huyện như sau:

– Từ tháng 10/2021 đến hết 30/6/2022 Hàng tháng DN phải đóng cho:

+ Cơ quan BHXH quận, huyện là: 30,5% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).

(Trong đó: Trích vào Chi phí của DN là: 20% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%).

– Từ tháng 7/2022 đến hết 30/9/2022 Hàng tháng DN phải đóng cho:

+ Cơ quan BHXH quận, huyện là: 31% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).

(Trong đó: Trích vào chi phí của DN là: 20,5% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%).

– Việc giảm trừ mức đóng BHTN sẽ được thực hiện tự động, không phát sinh thủ tục hành chính.

– Từ tháng 10/2022 trở đi Hàng tháng DN phải đóng cho:

+ Cơ quan BHXH quận, huyện là: 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó: Trích vào chi phí của DN là: 21,5% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%).

Như vậy, trên đây là tỷ lệ trích đóng bảo hiểm năm 2022 thông qua 3 giai đoạn mà bạn có thể tham khảo.

Tag: công ty đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu

Source: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ty-le-dong-bao-hiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep-duoc-quy-dinh-the-nao-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-cua-doan-30200.html

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *