Tôi có thai không? Làm sao để biết tôi đang có thai?

tôi có thai không

Bạn là một người phũ nữ, bạn đang cố gắng có con hoặc đang lo lắng việc có con ngoài ý muốn và bạn thực sự muốn biết bản thân mình có đang mang thai hay không. Tuy nhiên, bạn có thể không phải đợi lâu để biết. Cơ thể bạn có thể sẽ xuất…