Hướng dẫn tra cứu BHXH đơn giản nhất – Thủ tục cấp lại BHXH

bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm thu nhập hoặc mất thu nhập do sự cố ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, nghỉ hưu