Người Cận Bao Nhiêu Độ Sẽ Không Được Tham Gia Nghĩa Vụ Quân Sự? Ai Có Thẩm Quyền Quyết Định Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự?


Tôi bị cận thị (mắt phải 2 diop, mắt trái 2,5 diop), vậy có thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Ai có thẩm quyền quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Khi nhập ngũ kiểm tra lại sức khỏe kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ thì có được xuất ngũ không?

Tiêu chuẩn về sức khỏe khi tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

Tag: cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2018

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định:

"Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS."

Theo đó tiêu chuẩn về sức khỏe khi tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3;

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Như vậy, bạn bị tật cận thị như trên sẽ thuộc trường hợp được tạm hõan việc tham gia nghĩa vụ quân sự do chưa đủ điều kiện về sức khỏe.

cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2018

Người cận bao nhiêu độ sẽ không được tham gia nghĩa vụ quân sự? (Hình từ Internet)

Ai có thẩm quyền quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

"Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này."

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Khi nhập ngũ kiểm tra lại sức khỏe kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ thì có được xuất ngũ không?

Theo quy định tại Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, điều kiện để xuất ngũ được xác định:

"Điều 43. Điều kiện xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này."

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau:

"Điều 4. Hình thức xuất ngũ

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau:

a) Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể như sau:

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

– Một anh hoặc một em của liệt sĩ;

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

d) Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam."

Như vậy trong trường hợp của bạn khi nhập ngũ kiểm tra lại sức khỏe phải được Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ mới được xuất ngũ trước thời hạn.

Tag: cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2018

Source: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/nguoi-can-bao-nhieu-do-se-khong-duoc-tham-gia-nghia-vu-quan-su-ai-co-tham-quyen-quyet-dinh-tam-hoan-23289.html

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *